Τα προϊόντα μας > Όργανα υδρομετρίας

Όργανα υδρομετρίας (Hydrological instruments)

Hydro1
Hydro2

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση παραμέτρων ροής νερού ή για τη λήψη δειγμάτων. Βασική εφαρμογή των μετρητών παροχής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των φραγμάτων.

Τύποι:

Μετρητές παροχής (Flow meters), Μετρητές μικροπαροχής (Microflow meters), Αυτόματος μετρητής στάθμης (Water Level Logger - WLL), Δειγματολήπτες ύδατος (Water samplers)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων