Τα προϊόντα μας > Συστήματα προστασίας πρανών

Σύστημα προστασίας από κατολισθήσεις βράχων

Incofil_test5
Incofil_test2
Incofil_slope3
Incofil_slope
Incofil_rings
Incofil_test6

Περιγραφή:

Τα συστήματα αυτά μπορούν να αποσβέσουν ενέργεια έως και 5.000 kJoule από κατολισθήσεις ή πτώσεις βράχων. Τοποθετούνται για την προστασία κατασκευών, οδικών αρτηριών και σιδηροδρόμων.

Τύποι:

Πιστοποιημένα Συστήματα Προστασίας από Πτώσεις Βράχων για απορρόφηση ενέργειας 100, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000 και 5.000 kJoule
Τεχνικά φυλλάδια
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Incofil Srl

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων