Υπηρεσίες

Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕ, με τριακονταετή και πλέον εμπειρία στο χώρο, παρέχει υπηρεσίες, όπως:

 • Εγκατάσταση οργάνων
 • Γεωτεχνική παρακολούθηση τεχνικών έργων, λήψη και αξιολόγηση των μετρήσεων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων γεωτεχνικών μετρήσεων σε τεχνικά έργα
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων σεισμικών μετρήσεων
 • Δυναμική παρακολούθηση κατασκευών (Structural Health Monitoring - SHM)
 • Εκπόνηση δονημετρικών μελετών, λήψη και ανάλυση μετρήσεων δονήσεων από ανατινάξεις
 • Λήψη και παρουσίαση μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως θόρυβος, δονήσεις και σκόνη
 • Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση

Η εκτέλεση των απαιτούμενων μετρήσεων πραγματοποιείται με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό μετρήσεων και δοκιμών της εταιρείας.

Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση

Οι υπηρεσίες της τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση (After-sales Service) περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση των μετρητικών οργάνων ή του ειδικού εξοπλισμού
 • Επίδειξη λειτουργίας των οργάνων ή του εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση των χρηστών και χειριστών
 • Επιδιόρθωση βλαβών επί τόπου στο έργο, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή – κατασκευαστή, κατόπιν εκτίμησης της βλάβης από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας
 • Συντήρηση και βαθμονόμηση των οργάνων
 • Προμήθεια ανταλλακτικών