Συντήρηση σεισμογραφικού συστήματος στην Υποθαλάσσια σήραγγα Άκτιο-Πρέβεζα

Δημοσιεύτηκε στις 18/09/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7

Έργο: Συντήρηση σεισμογραφικού εξοπλισμού παρακολούθησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας
Πελάτης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Υποθαλάσσια σήραγγα Άκτιο-Πρέβεζα, ετησίως

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την ετήσια συντήρηση του συστήματος δυναμικής παρακολούθησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας, το οποίο επίσης προμήθευσε και εγκατέστησε το 2008. Το σύστημα αποτελείται από τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα εξισορρόπησης δύναμης, μετρατροπείς μετακίνησης, αισθητήρες θερμοκρασίας/υγρασίας, καθώς και τις αντίστοιχες καταγραφικές μονάδες, Η/Υ και λογισμικό GeoDAS, κατασκευής του οίκου GeoSIG Ltd, Ελβετίας.

Ο έλεγχος του εξοπλισμού πραγματοποιείται από τους έμπειρους τεχνικούς μας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Έλεγχο καλής λειτουργίας των αισθητήρων, της καταγραφικής μονάδας και του Η/Υ
 • Οπτική επιθεώρηση των εγκατεστημένων επιταχυνσιομέτρων και μηκυνσιομέτρων και καθαρισμό των υγρόμετρων
 • Έλεγχο της απόκρισης των μηκυνσιόμετρων με μετακίνηση του αισθητήρα και καταγραφή της μετακίνησης
 • Έλεγχο ρυθμίσεων καταγραφικής μονάδας

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συντήρηση των συστημάτων παρακολούθησης από εξειδικευμένο προσωπικό διασφαλίζει την ορθή, αδιάκοπη και μακρόχρονη λειτουργία τους.

Συσκευή δοκιμών έλξης (pull-out test) & ενόργανο σύστημα παρακολούθησης παραμέτρων

Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8

Έργο: Συσκευή δοκιμών έλξης (pull-out test) για οπλισμένες γαίες και ενόργανο σύστημα παρακολούθησης των παραμέτρων
Πελάτης: Εργαστήριο Εδαφομηχανικής/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Ζωγράφου, Φεβρουάριος 2016

Το φθινόπωρο του 2015 το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής του ΕΜΠ υπό τον Δρ. Γ. Γκαζέτα ανέθεσε στην εταιρεία μας την υλοποίηση συσκευής δοκιμών έλξης (pull-out tests) και ενόργανου συστηματος παρακολούθησης των παραμέτρων τους.

Η συσκευή που προορίζεται για τις δοκιμές έλξης κατασκευάστηκε σε μηχανουργείο της Αθήνας υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕ, ο δε σχεδιασμός και η διαστασιολόγησή της βασίστηκε σε βιβλιογραφικές αναφορές και τις οδηγίες της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου. Στη συσκευή έχουν προσαρμοστεί οι διατάξεις έλξης (μηχανικός κοχλίας) και πίεσης (υδραυλικός κύλινδρος), καθώς και τα όργανα παρακολούθησης των διαφόρων παραμέτρων της δοκιμής, κατασκευής του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας, και συγκεκριμένα:

Η συλλογή και επεξεργασία των μετρήσεων γίνεται μέσω αυτόματης καταγραφικής μονάδας.

Έλεγχος & λήψη μετρήσεων σε κλισιομετρικές στήλες στο Κοκκίνι

Δημοσιεύτηκε στις 25/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6

Έργο: Έλεγχος & λήψη κλισιομετρικών μετρήσεων σε κλισιομετρικές στήλες σε φρεατοπασσάλους στη θέση Κοκκίνι Βοιωτίας, εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ
Ανάδοχος: 3-Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Κοκκίνο Βοιωτίας, Μάρτιος 2020

Η εταιρεία μας ανέλαβε τη λήψη κλισιομετρικών μετρήσεων σε γεωτρήσεις εντός φρεατοπασσάλων για τον έλεγχο των παραμορφώσεών τους στη θέση Κοκκίνι Βοιωτίας σε έργο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Αναπόσπαστο κομμάτι της λήψης κλισιομετρικών μετρήσεων είναι η επεξεργασία τους και η εξαγωγή των σχετικών διαγραμμάτων στο ειδικό λογισμικό.

Η λήψη των κλισιομετρικών μετρήσεων, αλλά και η επεξεργασία τους, από το εξειδικευμένο προσωπικό μας εκτελέστηκε με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό μας, κατασκευής του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Παράλληλα, με την κάμερα γεωτρήσεων του οίκου Pasi Srl, Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε ο οπτικός έλεγχος των κλισιομετρικών στηλών.

Γεωτεχνικό σύστημα παρακολούθησης κατολισθητικών φαινομένων στο Μέτσοβο

Δημοσιεύτηκε στις 23/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση γεωτεχνικών οργάνων για την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης κατολισθητικών φαινομένων
Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Τόπος & διάρκεια εκτέλεσης: Μέτσοβο, 2018 & 2019

Το έργο δημοπρατήθηκε στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος "Ήπειρος 2014-2020" και αφορούσε στην ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης κατολισθητικών φαινομένων, ενώ η υλοποίησή του έγινε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια των εξής γεωτεχνικών οργάνων του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού παργματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό μας εντός του οικισμού του Μετσόβου.

Καταγραφή θορύβου & δονήσεων σε εργοτάξιο στα Σεπόλια

Δημοσιεύτηκε στις 23/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7

Έργο: Καταγραφή θορύβου & δονήσεων στο έργο της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια
Ανάδοχος: ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Σεπόλια, Δεκέμβριος 2019

Στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες Σεπολίων», ανάδοχος του οποίου είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, η εταιρεία μας πραγματοποίησε καταγραφές θορύβου και δονήσεων κατά την κατασκευή διαφραγματικών τοίχων και συγκεκριμένα κατά τη λειτουργία γερανοφόρου μηχανήματος με διαφραγματική αρπάγη (μπένα) και σφήνα ελεύθερης πτώσης (σκαρπέλο).

Για την εκτέλεση των καταγραφών από το εξειδικευμένο προσωπικό μας χρησιμοποιήθηκε ο ιδιόκτητος εξοπλισμός της εταιρείας μας:

Σεισμική & γεωτεχνική παρακολούθηση 3ης Δεξαμενής ΦΑ στη Ρεβυθούσα

Δημοσιεύτηκε στις 22/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Revithoussa
 • Revithoussa
 • Slide2
 • Slide4
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού σεισμικής & γεωτεχνικής παρακολούθησης της 3ης Δεξαμενής Φυσικού Αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα
Ανάδοχος: J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Ν. Ρεβυθούσα, 2017-2018

Το καλοκαίρι του 2017 η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ενόργανης παρακαλούθησης της 3ης Δεξαμενής Φυσικού Αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα, 20 χρόνια και πλέον μετά την προμήθεια των αντίστοιχων συστημάτων για τις δύο πρώτες δεξαμενές. Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε σεισμικό και γεωτεχνικό μετρητικό εξοπλισμό, τις αντίστοιχες καταγραφικές μονάδες και λογισμικό, καθώς και τη Βάση Δεδομένων για την παρουσίαση όλων των μετρήσεων σε διαγράμματα. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, οι αισθητήρες μόνιμης εγκατάστασης (επιταχυνσιόμετρ, κλισίμετρα) εγκαταστάθηκαν εντός αντιεκρηκτικών κουτιών προστασίας με την απαιτούμενη πιστοποίηση ATEX.

Συγκεκριμένα, το σύστημα παρακολούθησης περιελάμβανε τον παρακάτω εξοπλισμό των οίκων Sisgeo Srl, Ιταλίας και GeoSIG Ltd, Ελβετίας:

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, μαζί με τους συνεργάτες μας, πραγματοποίησε την εγκατάσταση των οργάνων, τη θέση τους σε λειτουργία, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΣΦΑ ΑΕ στη χρήση του εξοπλισμού.

Προμήθεια & εγκατάσταση κλισιμέτρων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Δημοσιεύτηκε στις 22/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση κλισιμέτρων για τη διερεύνηση διαφορικών μετακινήσεων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΗ ΑΕ
Τόπος & διάρκεια εκτέλεσης: Πτολεμαΐδα, Σεπτέμβριος 2018

Με σκοπό τη διερεύνηση των διαφορικών μετακινήσεων σε καμινάδες και πύργους ψύξης του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ, η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου γεωτεχνικού εξοπλισμού, κατασκευής του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η θέση του συστήματος σε λειτουργία πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2018 από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Ενόργανη παρακολούθηση λατομείων μαρμάρου στη Βόρεια Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε στις 18/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης σε λατομεία μαρμάρου στην περιοχή του Βώλακα, Δράμα και τη Θάσο 
Πελάτης: FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μάρμαρα & Γρανίτες AΒΕE
Τόπος: Λατομεία Βώλακα, Venus, Θάσου

Από το 2015, η εταιρεία μας έχει αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση γεωτεχνικών και άλλων μετρητικών οργάνων για την παρακολούθηση των λατομείων μαρμάρου Βώλακα, Venus και Θάσου, ιδιοκτησίας της εταιρείας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

Στα πλαίσια των συστημάτων αυτών, έχουν τοποθετηθεί τα παρακάτω γεωτεχνικά όργανα του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Επίσης, το σύστημα παρακολούθησης περιλαμβάνει:

Η εγκατάσταση των οργάνων, καθώς και, ειδικά για το λατομείο Βώλακα, η μετέπειτα σύνδεσή τους σε αυτόματή καταγραφική μονάδα πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Σύστημα γεωτεχνικών οργάνων για την παρακολούθηση κτιρίου του CEDEFOP

Δημοσιεύτηκε στις 17/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ενόργανης παρακολούθησης του Κτιρίου 4 του CEDEFOP
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017

Το φθινόπωρο του 2017 η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου γεωτεχνικού εξοπλισμού για την ενόργανη δομοστατική και γεωμετρική παρακολούθηση του Κτιρίου 4 του κτιριακού συγκροτήματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνη για τη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου ήταν η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ.

Στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης, εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα παρακάτω γεωτεχνικά όργανα του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2017 από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Σύστημα παρακολούθησης καθιζήσεων σε παλαιές λιγνιτικές αποθέσεις της ΔΕΗ

Δημοσιεύτηκε στις 17/06/2020 στην κατηγορία: Case studies

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση αυτοματοποιημένων μαγνητικών καθιζησίμετρων σε παλαιές λιγνιτικές αποθέσεις της ΔΕΗ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΗ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Πτολεμαΐδα, Μάιος 2015

Στα πλαίσια της παρακολούθησης των καθιζήσεων σε περιοχή αποθέσεων της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, η εταιρεία μας εγκατέστησε δύο μόνιμα μαγνητικά καθιζησίμετρα σε βάθος έως και 150 μέτρων. Οι στήλες διαθέτουν από μία αυτόματη καταγραφική μονάδα με 3G router για αποστολή δεδομένων και απομακρυσμένη διαχείριση, καθώς και ενεργειακή αυτονομία μέσω φωτοβολταϊκών πανέλων.

Στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης, εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα παρακάτω γεωτεχνικά όργανα του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Η προμήθεια & εγκατάσταση του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2015 από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας.