Τα προϊόντα μας > Συστήματα επισκόπησης γεωτρήσεων

Κάμερες φρεάτων & γεωτρήσεων (Well & borehole cameras)

Well_camera_5
Well_camera_6
Well_camera_4

Περιγραφή:

Ο φορητός αυτός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την εσωτερική επισκόπηση φρεάτων ή γεωτρήσεων για βάθη έως 500m. Η καταγραφή εικόνων και ήχου μπορεί να γίνει με απευθείας σύνδεση με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Δείτε εδώ λήψη από την κάμερα φρεάτων.

Τύποι:

Well camera model 1-N
Well camera model 2, με προαιρετικό ηλεκτρονικό μετρητή βάθους

Προμηθευτές: Pasi Srl

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων