Τα προϊόντα μας > Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Συστήματα πνευματικής μεταφοράς (Pneumatic conveying equipment)

02_silomat_1
02_conveyingnew
Silomat
Dfq
Silojet3

Περιγραφή:

Μεταφορά με αέρα ξηρών κονιαμάτων για επιχρίσματα και γεμίσματα δαπέδων, όπου απαιτείται μεγάλη απόσταση μεταφοράς του υλικού.

Τύποι:

Τροφοδοσία από σιλό βαρύτητας (Silomat), σιλό πίεσης (DF Silomat) ή από σακκί, Επί συρόμενου φορτίου (trailer) ή επί τροχών

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Οριζόντιοι αναμείκτες συνεχούς ανάδευσης (Horizontal continuous mixer)

04_horcontmix_1
04_horcontmix_2
04_horizontalnew

Περιγραφή:

Ανάμειξη έτοιμων ξηρών βιομηχανικών κονιαμάτων με νερό για την παραγωγή λάσπης κτισίματος, επιχρισμάτων, κόλλας, πλήρωσης δαπέδων κλπ.

Τύποι:

Τροφοδοσία από σακί ή σιλό, Τροφοδοσία ρεύματος 230V ή 400V
PFT mod. HM22, HM24, LOTUS XL

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Πρέσες περιστρεφόμενου κοχλία (Screw conveyors)

05_swingm_4
05_zp3xxl_3
05_screwnew

Περιγραφή:

Άντληση βιομηχανικών ή εργοταξιακών κονιαμάτων για επιχρίσματα, κτίσιμο, υγρό εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, γεμίσματα δαπέδων, εφαρμογή στόκων, χρωμάτων και μονωτικών υλικών. Δυνατότητα αυτόματης συνεργασίας με εξωτερικό αναμίκτη.

Τύποι:

Πρέσες τύπου περιστρεφόμενου κοχλία
PFT mod. ZP3XL, ZP3XXL, ZP3XL MIX, SWING M, SWING L

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Συστήματα συνεχούς ανάμειξης - άντλησης (Continuous mixing - pumping equipment)

06_pft_g5new
06_pft_ritmo_xlnew
G4

Περιγραφή:

Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα συνεχούς ανάμιξης-άντλησης έτοιμων βιομηχανικών κονιαμάτων.

Τύποι:

Ηλεκτροκίνητα 230V ή 400V, Τροφοδοσία από σακκί, σιλό ή από συστήματα αερομεταφοράς
PFT mod. σειρά G για έτοιμα ξηρά βιομηχανικά κονιάματα
PFT mod. σειρά RITMO για έτοιμα ξηρά, υγρά ή σε μορφή πάστας βιομηχανικά κονιάματα

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Μηχανές ενεμάτωσης αγκυρίων (Grouting rock bolts and anchors equipment)

Pft_g54new

Περιγραφή:

Ενεμάτωση αγκυρίων βράχου, δοκών προπορείας και προεντεταμένων αγκυρώσεων.

Τύποι:

Μηχανή συνεχούς ανάμιξης – άντλησης τύπος PFT mod. G54E

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων