Τα προϊόντα μας > Εξοπλισμός τσιμεντενέσεων

Αντλίες τσιμεντενέσεων (Cement injection pumps)

Bunkercemento01
Pompainiezionicemento02
Pompainiezionicemento03
Pompainiezionicemento04
Pompainiezionicemento05

Περιγραφή: Εξοπλισμός για τσιμεντενέσεις πλήρωσης, σταθεροποίησης και αποκατάστασης λιθοδομών.

Τύποι: Ηλεκτροκίνητες (τροφοδοσία 230 ή 400Volt), πνευματικές ή χειροκίνητες, Διπλού ή μονού κάδου
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: TEK.SP.ED. Srl – Bunker

Εξοπλισμός τσιμεντενέσεων (Cement grouting equipment)

Haenycompact-grout_injektion1_01
Mischer_02
Pumpe1_02
Pumpe22_05
Ruehrwerk_02

Περιγραφή:

Εξοπλισμός για τσιμεντενέσεις πλήρωσης, σταθεροποίησης (grouting) και στεγάνωσης εδαφών. Καταγραφικά συστήματα πίεσης και παροχής του ενέματος.

Τύποι:

Αναμίκτες υψηλού στροβιλώδους (High shear colloidal mixer), Κάδοι διατήρησης του μίγματος (Agitators), Αντλίες (Grout pumps), Πλήρη συγκροτήματα (Compact grout plants), Καταγραφικά συστήματα (Recording systems), Βοηθητικός εξοπλισμός
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Haeny AG

Συγκροτήματα τσιμεντενέσεων (Compact grout plants)

Italmec

Περιγραφή: Εξοπλισμός για τσιμεντενέσεις πλήρωσης, σταθεροποίησης (grouting) και στεγάνωσης εδαφών.

Τύποι: Συγκροτήματα και αντλίες πνευματικές (ηλεκτρικές ή υδραυλικές), Κάδοι διατήρησης του μίγματος (Agitators), Mixer πνευματικά (ηλεκτρικά ή diesel)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Italmec Srl

Λοιπός εξοπλισμός τσιμεντενέσεων

Petrometalic2
Double-packer-le-general
Packers

Περιγραφή: Εξοπλισμός για τσιμεντενέσεις πλήρωσης και σταθεροποίησης.

Τύποι: Πνευματικές αντλίες ενέματος SPC 50 και SPC 90 Περισσότερες πληροφορίες
Πάκερ τσιμεντενέσεων, μήκους 0,5 ή 1m, για γεωτρήσεις διαμέτρου από 35 έως 350mm Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Petrometalic SA

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων