Τα προϊόντα μας > Amberg Technologies AG

Σύστημα διασκόπησης μετώπου σηράγγων (Tunnel seismic prediction)

Amberg_2
Amberg

Περιγραφή: Η διασκόπηση του πετρώματος για μεγάλο μήκος μπροστά από το μέτωπο σηράγγων με σεισμική μέθοδο.

Τύποι: Σεισμική διασκόπηση σηράγγων TSP 203 PLUS
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Amberg Technologies AG

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων