Τα προϊόντα μας > Σεισμικοί διακόπτες

Σεισμικός διακόπτης

Geoswitch_seismic_switch

Περιγραφή:

Ο σεισμικός διακόπτης GeoSwitch ανιχνεύει ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ενεργοποιώντας παράλληλα τις επιθυμητές διατάξεις ασφαλείας και βρίσκει εφαρμογή στη βιομηχανία, τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κλπ.

Τα προσφερόμενα συστήματα βασίζονται στην αρχή ενεργοποίησης των δύο από τις τρεις σεισμικές μονάδες (2 out of 3 Seismic Detection Units), σύμφωνα με την οποία το σύστημα συναγερμού ενεργοποιείται μόνον εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί τουλάχιστον οι δύο από τις τρεις μονάδες.

Τύποι:

GeoSwitch Seismic Switch

Προμηθευτές: GeoSIG Ltd

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων