Τα προϊόντα μας > Γεωερευνητικά όργανα in situ

Πενετρόμετρα επί φορείου (Rubber-track penetrometers)

Tg63100
Tg63150b
Tg73200b
Tgas11
Piezo
Vane

Περιγραφή:

Εκτέλεση πενετρομετρήσεων στατικών, δυναμικών, πιεζοκώνου, σεισμοκώνου και δοκιμών πτερυγίου ή και συνδυασμό τους.

Τύποι:

Πενετρόμετρα 100, 150 ή 200kN (αντίστοιχοι τύποι TG 63-100, TG 63-150 ή TG 73-200)
Εξοπλισμός στατικών δοκιμών μηχανικού κώνου Begemann (CPT) Περισσότερες πληροφορίες
Εξοπλισμός στατικών δοκιμών πιεζοκώνου (CPTU) Περισσότερες πληροφορίες
Εξοπλισμός στατικών δοκιμών σεισμοκώνου Περισσότερες πληροφορίες
Εξοπλισμός δοκιμών πτερυγίου (Vane test machine) Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Pagani Geotechnical Equipment

Πρεσσιόμετρο Ménard (Ménard Pressuremeters)

Apageo_menard
Geobox
Geobox2
Hyperpac

Περιγραφή:

Εκτέλεση δοκιμών in-situ μέσα σε γεωτρήσεις για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών τάσης – παραμόρφωσης και τον προσδιορισμό διαφόρων παραμέτρων.

Τύποι:

Πρεσσιόμετρο Ménard Περισσότερες πληροφορίες
Αυτοματοποιημένο πρεσσιόμετρο Ménard "GeoPAC" Περισσότερες πληροφορίες
Αυτοματοποιημένο πρεσσιόμετρο για δοκιμές υψηλών πιέσεων "HyperPAC"

Προμηθευτές: SN Apageo

Ντιλατόμετρο Marchetti (Marchetti Dilatometer)

Testlayout
Blade_assembled_schema
Marchetti
Blade

Περιγραφή:

Η δοκιμή ντιλατομέτρου είναι μία αξιόπιστη και πρακτική μέθοδος in-situ προσδιορισμού εδαφικών παραμέτρων με την ελάχιστη διατάραξη που εξασφαλίζει η ράβδος με το ειδικά σχεδιασμένο πτερύγιο. Υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού παραμέτρων διάδοσης κυμάτων με κατάλληλη προσαρμογή σεισμικών αισθητήρων.

Τύποι:

Επίπεδο ντιλατόμετρο Marchetti (Flat Marchetti Dilatometer DMT), Σεισμικό ντιλατόμετρο (Seismic Marchetti Dilatometer SDMT)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Studio Prof. Marchetti Srl

Δυναμικά πενετρόμετρα (Dynamic penetrometers)

Mandp1
P010_1_01
Tg3020g
Tg3020height

Περιγραφή:

Εκτέλεση αποκλειστικά δυναμικών πενετρομετρήσεων με φορητό εξοπλισμό χειρός, τροφοδοτούμενο από κινητήρα ή επί τροχοφόρου οχήματος.

Τύποι:

Φορητό δυναμικό πενετρόμετρο χειρός σφύρας 10kg (Manual DP) Περισσότερες πληροφορίες
Φορητό δυναμικό πενετρόμετρο σφύρας 30kg με ηλεκτροκινητήρα ή βενζινοκινητήρα (DPM 30) Περισσότερες πληροφορίες
Τροχοφόρο δυναμικό πενετρόμετρο σφύρας 30kg για δοκιμές DPL και DPM (TG 30-20) Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Pagani Geotechnical Equipment

Όργανα μέτρησης της γωνίας φ (Phicometer)

Phicometer_probe2
Phicometer

Περιγραφή:

Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται για in situ μέτρηση των παραμέτρων του εδάφους φ και C μέσω γραμμικών διατμητικών δοκιμών.

Τύποι:

Όργανο μέτρησης γωνίας φ (Apageo Phicometer)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: SN Apageo

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων