Τα προϊόντα μας > Γεωερευνητικά όργανα in situ

Πενετρόμετρα επί φορείου (Rubber-track penetrometers)

Stat-dyn_01
Stat-dyn_03
Stat-dyn_04
Stat-dyn_05
Stat-dyn_02

Περιγραφή:

Εκτέλεση πενετρομετρήσεων στατικών, δυναμικών, πιεζοκώνου, σεισμοκώνου και δοκιμών πτερυγίου ή και συνδυασμό τους.

Τύποι:

Προμηθευτές: Pagani Geotechnical Equipment

Πρεσσιόμετρο Ménard (Ménard Pressuremeters)

Apageo_menard
Geobox
Geobox2
Hyperpac

Περιγραφή:

Εκτέλεση δοκιμών in-situ μέσα σε γεωτρήσεις για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών τάσης – παραμόρφωσης και τον προσδιορισμό διαφόρων παραμέτρων.

Τύποι:

Προμηθευτές: SN Apageo

Ντιλατόμετρο Marchetti (Marchetti Dilatometer)

Testlayout
Blade_assembled_schema
Marchetti
Blade

Περιγραφή:

Η δοκιμή ντιλατομέτρου είναι μία αξιόπιστη και πρακτική μέθοδος in-situ προσδιορισμού εδαφικών παραμέτρων με την ελάχιστη διατάραξη που εξασφαλίζει η ράβδος με το ειδικά σχεδιασμένο πτερύγιο. Υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού παραμέτρων διάδοσης κυμάτων με κατάλληλη προσαρμογή σεισμικών αισθητήρων.

Τύποι:

Προμηθευτές: Studio Prof. Marchetti Srl

Δυναμικά πενετρόμετρα (Dynamic penetrometers)

Dynamic_01
Dynamic_03
Dynamic_04
Dynamic_05
Dynamic_02

Περιγραφή:

Εκτέλεση αποκλειστικά δυναμικών πενετρομετρήσεων με φορητό εξοπλισμό χειρός, τροφοδοτούμενο από κινητήρα ή επί τροχοφόρου οχήματος.

Τύποι:

Προμηθευτές: Pagani Geotechnical Equipment

Όργανα μέτρησης της γωνίας φ (Phicometer)

Phicometer_probe2
Phicometer

Περιγραφή:

Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται για in situ μέτρηση των παραμέτρων του εδάφους φ και C μέσω γραμμικών διατμητικών δοκιμών.

Τύποι:

Όργανο μέτρησης γωνίας φ (Apageo Phicometer)

Προμηθευτές: SN Apageo

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων