Τα προϊόντα μας > GeoSIG Ltd

Σεισμόμετρα & Επιταχυνσιόμετρα (Seismometers & Accelerometers)

Ac-ve_01
Ac-ve_03
Ac-ve_02

Περιγραφή:

Χρησιμοποιούνται στην καταγραφή σεισμικών δονήσεων, δονήσεων ισχυρής δόνησης και δονήσεις εξαναγκασμένων ταλαντώσεων με πεδία εφαρμογής τη σεισμική έρευνα, τη σεισμική συμπεριφορά τεχνικών έργων και τη δυναμική απόκριση παντός είδους κατασκευών (Δυναμική παρακολούθηση κατασκευών - Structural Health Monitoring). 

Τα επιταχυνσιόμετρα εξισορόπησης δύναμης της εταιρείας GeoSIG είναι μονοαξονικά, διαξονικά ή τριαξονικά όργανα με εύρος μέτρησης ±2g (επιλογή από ±0.5 έως 4 ή 5g), bandwidth έως 100Hz (επιλογή έως 200Hz ή και περισσότερο) και δυναμικό εύρος έως >120dB.

Μπορούν να εγκατασταθούν επιφανειακά σε βάθρο, μέσα σε γεώτρηση ή εντός καταγραφικής μονάδας.

Πατήστε εδώ για ορισμένες από τις εφαρμογές Σεισμικής παρακολούθησης.

Τύποι:

Προμηθευτές: GeoSIG Ltd

Συστήματα καταγραφής σεισμικών μετρήσεων (Seismic Data Acquisition Systems)

Das_01
Das_03
Das_04
Das_05
Das_02

Περιγραφή:

Περιλαμβάνουν καταγραφικές μονάδες 3 ή 6 καναλιών, αλλά και πολυκαναλικές μονάδες έως 120 καναλιών, κατάλληλες για μεμονωμένη ή/και συνεχή καταγραφή, με δυνατότητα επιλογής δειγματοληψίας, αποσπώμενη μνήμη, ανάλυση από 12 ως 32-bit και δυναμικό εύρος έως και 150dB.

Επιπλέον, μέσω του εύχρηστου λογισμικού GeoDAS, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει της παραμέτρους καταγραφής, να συνδέει και να ελέγχει σεισμικούς αισθητήρες, να μεταφέρει και να επεξεργάζεται τις μετρήσεις, αλλά και να προγραμματίζει ενέργειες όπως ενεργοποίηση συναγερμού, προώθηση μετρήσεων, αποθήκευση κλπ.

Πατήστε εδώ για ορισμένες από τις εφαρμογές Σεισμικής παρακολούθησης.

Τύποι:

Προμηθευτές: GeoSIG Ltd

Δυναμική Παρακολούθηση Κατασκευών (Structural Health Monitoring - SHM)

Tmb_gr_373_tunnel
Tmb_gr_373_control_room
Tmb_gr_373_system_topology
Tmb_gr_373_aerial

Περιγραφή:

Η Δυναμική Παρακολούθηση Κατασκευών είναι μια καινοτόμος μέθοδος παρακολούθησης της ασφάλειας των κατασκευών, καθώς αυτές υπόκεινται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταπονήσεις, σεισμούς κλπ και εφαρμόζεται σε όλων των ειδών τις κατασκευές, όπως κτίρια, γέφυρες, ουρανοξύστες, σήραγγες, ιστορικά μνημεία και σιδηροδρόμους. Κάθε σύστημα δυναμικής παρακολούθησης είναι προσαρμοσμένο στην εκάστοτε κατασκευή και δύναται, μέσω της δυναμικής καταγραφής και επεξεργασίας παραμέτρων, όπως η επιτάχυνση, η παραμόρφωση, η θερμοκρασία & υγρασία κλπ, να εντοπίσει έγκαιρα πιθανές αστοχίες.

Πατήστε εδώ για ορισμένες από τις εφαρμογές Σεισμικής παρακολούθησης.

Τύποι:

Προμηθευτές: GeoSIG Ltd

Σεισμικός διακόπτης

Geoswitch_seismic_switch

Περιγραφή:

Ο σεισμικός διακόπτης GeoSwitch ανιχνεύει ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ενεργοποιώντας παράλληλα τις επιθυμητές διατάξεις ασφαλείας και βρίσκει εφαρμογή στη βιομηχανία, τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κλπ.

Τα προσφερόμενα συστήματα βασίζονται στην αρχή ενεργοποίησης των δύο από τις τρεις σεισμικές μονάδες (2 out of 3 Seismic Detection Units), σύμφωνα με την οποία το σύστημα συναγερμού ενεργοποιείται μόνον εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί τουλάχιστον οι δύο από τις τρεις μονάδες.

Τύποι:

GeoSwitch Seismic Switch

Προμηθευτές: GeoSIG Ltd

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων