Τα προϊόντα μας > Petrometalic SA

Λοιπός εξοπλισμός τσιμεντενέσεων

Petrometalic2
Double-packer-le-general
Packers

Περιγραφή: Εξοπλισμός για τσιμεντενέσεις πλήρωσης και σταθεροποίησης.

Τύποι: Πνευματικές αντλίες ενέματος SPC 50 και SPC 90 Περισσότερες πληροφορίες
Πάκερ τσιμεντενέσεων, μήκους 0,5 ή 1m, για γεωτρήσεις διαμέτρου από 35 έως 350mm Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Petrometalic SA

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων