Τα προϊόντα μας > Haeny AG

Εξοπλισμός τσιμεντενέσεων (Cement grouting equipment)

Haenycompact-grout_injektion1_01
Mischer_02
Pumpe1_02
Pumpe22_05
Ruehrwerk_02

Περιγραφή:

Εξοπλισμός για τσιμεντενέσεις πλήρωσης, σταθεροποίησης (grouting) και στεγάνωσης εδαφών. Καταγραφικά συστήματα πίεσης και παροχής του ενέματος.

Τύποι:

Αναμίκτες υψηλού στροβιλώδους (High shear colloidal mixer), Κάδοι διατήρησης του μίγματος (Agitators), Αντλίες (Grout pumps), Πλήρη συγκροτήματα (Compact grout plants), Καταγραφικά συστήματα (Recording systems), Βοηθητικός εξοπλισμός
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Haeny AG

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων