Τα προϊόντα μας > Οριζόντιοι αναμείκτες συνεχούς ανάδευσης

Οριζόντιοι αναμείκτες συνεχούς ανάδευσης (Horizontal continuous mixer)

04_horcontmix_1
04_horcontmix_2
04_horizontalnew

Περιγραφή:

Ανάμειξη έτοιμων ξηρών βιομηχανικών κονιαμάτων με νερό για την παραγωγή λάσπης κτισίματος, επιχρισμάτων, κόλλας, πλήρωσης δαπέδων κλπ.

Τύποι:

Τροφοδοσία από σακί ή σιλό, Τροφοδοσία ρεύματος 230V ή 400V
PFT mod. HM22, HM24, LOTUS XL

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων