Τα προϊόντα μας > Συστήματα πνευματικής μεταφοράς

Συστήματα πνευματικής μεταφοράς (Pneumatic conveying equipment)

02_silomat_1
02_conveyingnew
Silomat
Dfq
Silojet3

Περιγραφή:

Μεταφορά με αέρα ξηρών κονιαμάτων για επιχρίσματα και γεμίσματα δαπέδων, όπου απαιτείται μεγάλη απόσταση μεταφοράς του υλικού.

Τύποι:

Τροφοδοσία από σιλό βαρύτητας (Silomat), σιλό πίεσης (DF Silomat) ή από σακκί, Επί συρόμενου φορτίου (trailer) ή επί τροχών

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων