Τα προϊόντα μας > Σεισμικά όργανα

Σεισμογράφοι & Επιταχυνσιογράφοι (Seismographs & Accelerographs)

Lvdt
Downhole
Gnc
Ac

Περιγραφή:

Καταγραφή σεισμικών δονήσεων, δονήσεων ισχυρής δόνησης και δονήσεις εξαναγκασμένων ταλαντώσεων με πεδία εφαρμογής τη σεισμική έρευνα, τη σεισμική συμπεριφορά τεχνικών έργων και τη δυναμική απόκριση παντός είδους κατασκευών. 

Τα επιταχυνσιόμετρα εξισορόπησης δύναμης της εταιρείας GeoSIG είναι μονοαξονικά, διαξονικά ή τριαξονικά όργανα με εύρος μέτρησης ±2g (επιλογή από ±0.5 έως 4 ή 5g), bandwidth έως 100Hz (επιλογή έως 200Hz ή και περισσότερο) και δυναμικό εύρος έως >120dB. Μπορούν να εγκατασταθούν επιφανειακά, μέσα σε γεώτρηση ή εντός καταγραφικής μονάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δυναμική παρακολούθηση κατασκευών (Structural Health Monitoring - SHM)

Τύποι:

Σεισμόμετρα (Seismometers), Επιταχυνσιόμετρα (Accelerometers)

Σεισμογράφοι (Seismographs), Επιταχυνσιογράφοι (Accelerographs), Κεντρικά συστήματα δυναμικής καταγραφής (Dynamic recording systems)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: GeoSIG Ltd

Συστήματα καταγραφής μετρήσεων (Data Acquisition Systems)

Gmc
Gms-24
Cr5
Geodas
Cr5p

Περιγραφή:

Καταγραφικές μονάδες 3 ή 6 καναλιών, αλλά και πολυκαναλικές μονάδες έως 120 καναλιών, κατάλληλες για μεμονωμένη ή/και συνεχή καταγραφή, με δυνατότητα επιλογής δειγματοληψίας, αποσπώμενη μνήμη, ανάλυση από 12 ως 24 -bit και δυναμικό εύρος έως και 140dB.

Επιπλέον, μέσω του εύχρηστου λογισμικού GeoDAS, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει της παραμέτρους καταγραφής, να συνδέει και να ελέγχει σεισμικούς αισθητήρες, να μεταφέρει και να επεξεργάζεται τις μετρήσεις, αλλά και να προγραμματίζει ενέργειες όπως ενεργοποίηση συναγερμού, προώθηση μετρήσεων, αποθήκευση κλπ.

Τύποι:

Μονάδες 3 ή 6 καναλιών (Standard units) Περισσότερες πληροφορίες
Κεντρικές ή πολυνακαλικές μονάδες (Central/Multichannel systems) Περισσότερες πληροφορίες
Λογισμικό GeoDAS Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: GeoSIG Ltd

Δυναμική Παρακολούθηση Κατασκευών (Structural Health Monitoring - SHM)

Tmb_gr_373_tunnel
Tmb_gr_373_control_room
Tmb_gr_373_system_topology
Tmb_gr_373_aerial

Περιγραφή:

Η Δυναμική Παρακολούθηση Κατασκευών είναι μια καινοτόμος μέθοδος παρακολούθησης της ασφάλειας των κατασκευών, καθώς αυτές υπόκεινται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταπονήσεις, σεισμούς κλπ και εφαρμόζεται σε όλων των ειδών τις κατασκευές, όπως κτίρια, γέφυρες, ουρανοξύστες, σήραγγες, ιστορικά μνημεία και σιδηροδρόμους. Κάθε σύστημα δυναμικής παρακολούθησης είναι προσαρμοσμένο στην εκάστοτε κατασκευή και δύναται, μέσω της δυναμικής καταγραφής και επεξεργασίας παραμέτρων, όπως η επιτάχυνση, η παραμόρφωση, η θερμοκρασία & υγρασία κλπ, να εντοπίσει έγκαιρα πιθανές αστοχίες.

Τύποι:

Δυναμική Παρακολούθηση Κατασκευών (Structural Health Monitoring - SHM) Περισσότερες πληροφορίες
Δείτε επίσης: Δυναμική Παρακολούθηση της Υποθαλάσσιας σήραγγας Πρέβεζα-Άκτιο

Προμηθευτές: GeoSIG Ltd

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων