Τα προϊόντα μας > Διατρητικός εξοπλισμός

Διατρητικά φορεία γεωτεχνικών εφαρμογών (Drilling equipment for geotechnical applications)

08_apafor100gd
Explofor3a
Explofor3
Geovision

Περιγραφή: Διάτρηση για γεωτεχνικές εφαρμογές, όπως αγκύρια, μικροπάσσαλοι, τοποθέτηση οργάνων κλπ.

Τύποι: Διατρητικά Φορεία APAFOR, Σύστημα καταγραφής παραμέτρων διάτρησης EXPLOFOR
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: SN Apageo

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων