Τα προϊόντα μας > Όργανα μη καταστροφικού ελέγχου

Όργανα ελέγχου πασσάλων (Pile testing equipment)

Tdr-2c
Tdr-2b
Instrumented_hammer
Velocity_transducer
Tdr2_system

Περιγραφή:

Έλεγχος της συνέχειας πασσάλων και διαφραγματικών τοίχων, καθώς και της αντοχής των πασσάλων.

Τύποι:

Μέτρηση της συνέχειας πασσάλων TDR2 (Pile integrity test system)
Τομογραφία εδάφους SCXT2000 (Sonic coring equipment)
Δυναμικός έλεγχος πασσάλων SIMBAT (Dynamic pile testing)
Σύστημα μέτρησης ενέργειας σφύρας πενετρομέτρου SPTMAN (Hammer energy analyzer)
Εξοπλισμός δοκιμής φόρτισης πλάκας PLATEMAN (Plate load test system)

Προμηθευτές: TestConsult Ltd

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων