Τα προϊόντα μας > Συστήματα καθαρισμού κλιβάνων & σιλό

Σύστημα καθαρισμού κλιβάνων & σιλό CARDOX (High pressure build-up & blockage clearing systems)

Civil_1double
Cardox3
Cardox2

Περιγραφή:

Το σύστημα ανατίναξης CARDOX χρησιμοποιείται επίσης για τον καθαρισμό και την απόφραξη κλιβάνων και σιλό στη βιομηχανία.

Αρχή λειτουργίας του συστήματος CARDOX

Τύποι:

Σύστημα CARDOX για την απόφραξη κλιβάνων της βιομηχανίας τσιμέντων ή για τον καθαρισμό σιλό

Προμηθευτές: Cardox International Ltd

Σύστημα καθαρισμού σιλό SiloWhip (SiloWhip cleaning system)

Silowhip
Whip

Περιγραφή:

Ο καθαρισμός των σιλό πραγματοποιείται με την περιστροφική κίνηση μιας αιωρούμενης κεφαλής σε βάθος έως και 50 μέτρων. Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται από την κορυφή κι έξω από το σιλό, αποτρέποντας έτσι τυχόν εργατικά ατυχήματα λόγω παραμονής ατόμων εντός του σιλό. Το σύστημα SiloWhip βρίσκει εφαρμογή σε σιλό όλων των βιομηχανιών (τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων κλπ).

Δείτε το σύστημα SiloWhip σε χρήση

Τύποι:

SiloWhip System

Προμηθευτές: Cardox International Ltd

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων