Τα προϊόντα μας > Συστήματα ανατίναξης χωρίς εκρηκτικά

Σύστημα εξόρυξης χωρίς εκρηκτικά (High pressure rock/concrete breaking systems)

Civil_1double
Cardox6
Cardox5

Περιγραφή:

Το σύστημα ανατίναξης CARDOX χρησιμοποιείται στην εξόρυξη πετρωμάτων ή καθαίρεση σκυροδέματος σε περιοχές, χερσαίες ή υποθαλάσσιες, όπου δεν είναι δυνατή η χρήση εκρηκτικών υλών ή δεν ενδείκνυται η εφαρμογή μηχανικών μέσων (υδραυλικές σφύρες).

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος CARDOX βασίζεται στην ακαριαία εκτόνωση υγρού διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο βρίσκεται περιορισμένο εντός χαλύβδινων επαναχρησιμοποιούμενων σωλήνων, τοποθετημένων εντός διατρημάτων στο προς καθαίρεση ή εξόρυξη υλικό.

Η χρήση του συστήματος CARDOX είναι πλήρως ελεγχόμενη με τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Δεν προκαλεί δονήσεις ακόμη και σε απόσταση λίγων μέτρων
  • Δε δημιουργεί ρωγματώσεις πέραν του ορίου εφαρμογής του
  • Δεν προκαλεί εκτεταμένη αναπέταξη του εξορυγμένου υλικού
  • Δεν προκαλεί έκλυση επικίνδυνων και εύφλεκτων αερίων

Τύποι:

Σύστημα εξόρυξης CARDOX σε έργα πολιτικού μηχανικού & την εξορυκτική δραστηριότητα ή σε υποθαλάσσιες εφαρμογές

Προμηθευτές: Cardox International Ltd

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων