Τα προϊόντα μας > SN Apageo

Πρεσσιόμετρο Ménard (Ménard Pressuremeters)

Apageo_menard
Geobox
Geobox2
Hyperpac

Περιγραφή:

Εκτέλεση δοκιμών in-situ μέσα σε γεωτρήσεις για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών τάσης – παραμόρφωσης και τον προσδιορισμό διαφόρων παραμέτρων.

Τύποι:

Προμηθευτές: SN Apageo

Διατρητικά φορεία γεωτεχνικών εφαρμογών (Drilling equipment for geotechnical applications)

08_apafor100gd
Explofor3a
Explofor3
Geovision

Περιγραφή: Διάτρηση για γεωτεχνικές εφαρμογές, όπως αγκύρια, μικροπάσσαλοι, τοποθέτηση οργάνων κλπ.

Τύποι: Διατρητικά Φορεία APAFOR, Σύστημα καταγραφής παραμέτρων διάτρησης EXPLOFOR
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: SN Apageo

Όργανα μέτρησης της γωνίας φ (Phicometer)

Phicometer_probe2
Phicometer

Περιγραφή:

Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται για in situ μέτρηση των παραμέτρων του εδάφους φ και C μέσω γραμμικών διατμητικών δοκιμών.

Τύποι:

Όργανο μέτρησης γωνίας φ (Apageo Phicometer)

Προμηθευτές: SN Apageo

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων