Τα προϊόντα μας > Μηχανές άντλησης-εκτόξευσης με υψηλή πίεση

Μηχανές άντλησης - εκτόξευσης με υψηλή πίεση (Airless sprayers)

07_samba_3

Περιγραφή: Εφαρμογή στόκων, χρωμάτων και μονωτικών υλικών.

Τύποι: PFT mod. SAMBA XL, SAMBA S, SAMBA L
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων