Τα προϊόντα μας > Cardox International Ltd

Σύστημα εξόρυξης χωρίς εκρηκτικά (High pressure rock/concrete breaking systems)

Civil_1double
Cardox6
Cardox5

Περιγραφή:

Το σύστημα ανατίναξης CARDOX χρησιμοποιείται στην εξόρυξη πετρωμάτων ή καθαίρεση σκυροδέματος σε περιοχές, χερσαίες ή υποθαλάσσιες, όπου δεν είναι δυνατή η χρήση εκρηκτικών υλών ή δεν ενδείκνυται η εφαρμογή μηχανικών μέσων (υδραυλικές σφύρες).

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος CARDOX βασίζεται στην ακαριαία εκτόνωση υγρού διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο βρίσκεται περιορισμένο εντός χαλύβδινων επαναχρησιμοποιούμενων σωλήνων, τοποθετημένων εντός διατρημάτων στο προς καθαίρεση ή εξόρυξη υλικό.

Η χρήση του συστήματος CARDOX είναι πλήρως ελεγχόμενη με τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Δεν προκαλεί δονήσεις ακόμη και σε απόσταση λίγων μέτρων
  • Δε δημιουργεί ρωγματώσεις πέραν του ορίου εφαρμογής του
  • Δεν προκαλεί εκτεταμένη αναπέταξη του εξορυγμένου υλικού
  • Δεν προκαλεί έκλυση επικίνδυνων και εύφλεκτων αερίων

Τύποι:

Σύστημα εξόρυξης CARDOX σε έργα πολιτικού μηχανικού & την εξορυκτική δραστηριότητα ή σε υποθαλάσσιες εφαρμογές

Προμηθευτές: Cardox International Ltd

Σύστημα καθαρισμού κλιβάνων & σιλό CARDOX (High pressure build-up & blockage clearing systems)

Civil_1double
Cardox3
Cardox2

Περιγραφή:

Το σύστημα ανατίναξης CARDOX χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την απόφραξη κλιβάνων και σιλό στη βιομηχανία.

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος CARDOX βασίζεται στην ακαριαία εκτόνωση υγρού διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο βρίσκεται περιορισμένο εντός χαλύβδινων επαναχρησιμοποιούμενων σωλήνων, τοποθετημένων εντός διατρημάτων στο προς απόφραξη υλικό.

Η χρήση του συστήματος CARDOX είναι πλήρως ελεγχόμενη με τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Δεν προκαλεί δονήσεις ακόμη και σε απόσταση λίγων μέτρων
  • Δε δημιουργεί ρωγματώσεις πέραν του προς απόφραξη υλικού
  • Δεν προκαλεί εκτεταμένη αναπέταξη του υλικού, παρά μόνον εντός του σιλό/κλιβάνου
  • Δεν προκαλεί έκλυση επικίνδυνων και εύφλεκτων αερίων

Τύποι:

Σύστημα CARDOX για την απόφραξη κλιβάνων της βιομηχανίας τσιμέντων ή για τον καθαρισμό σιλό

Προμηθευτές: Cardox International Ltd

Σύστημα καθαρισμού σιλό SiloWhip (SiloWhip cleaning system)

Silowhip
Whip

Περιγραφή:

Ο καθαρισμός των σιλό πραγματοποιείται με την περιστροφική κίνηση μιας αιωρούμενης κεφαλής σε βάθος έως και 50 μέτρων. Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται από την κορυφή κι έξω από το σιλό, αποτρέποντας έτσι τυχόν εργατικά ατυχήματα λόγω παραμονής ατόμων εντός του σιλό. Το σύστημα SiloWhip βρίσκει εφαρμογή σε σιλό όλων των βιομηχανιών (τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων κλπ).

Δείτε το σύστημα SiloWhip σε χρήση

Τύποι:

SiloWhip System

Προμηθευτές: Cardox International Ltd

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων