Τα προϊόντα μας > Εργαλεία & παρελκόμενα μηχανών

Εργαλεία, μηχανήματα & ανταλλακτικά

Accessories
Air_compressor
Jetset

Περιγραφή: Διάφορα εργαλεία ή μηχανές για ποικίλες χρήσεις, καθώς επίσης και εξαρτήματα ή ανταλλακτικά μηχανών.

Τύποι: PFT mod. Air Compressor, Jetset κλπ
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων