Τα προϊόντα μας > HUGGENBERGER AG

Απλά & ανεστραμμένα εκκρεμή

Pendulum_inverted
Optical
30603f_8b55f1ad1850482a8f00e0bf7035f1c0_mv2
Pendulum_direct

Περιγραφή:

Τα εκκρεμή χρησιμοπιούνται για τη γεωτεχνική παρακολούθηση κατασκευών και συγκεκριμένα τη μέτρηση της κλίσης και της οριζόντιας μετακίνησης.

Τα εκκρεμή μπορεί να είναι απλά ή ανεστραμμένα, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης του σημείου αναφοράς σε σχέση με το βάρος του εκκρεμούς. Σε πολλές περιπτώσεις γεωτεχνικής παρακολούθησης, τα απλά και ανεστραμμένα εκκρεμή χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με στόχο την ακριβέστερη εικόνα για τη συμπεριφορά της κατασκευής.

Η λήψη των μετρήσεων μπορεί να γίνει χειρωνακτικά ή απομακρυσμένα.

Τύποι:

Προμηθευτές: HUGGENBERGER AG

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων