Τα προϊόντα μας > Μηχανήματα ειδικών εφαρμογών

Μηχανές ενεμάτωσης αγκυρίων (Grouting rock bolts and anchors equipment)

Pft_g54new

Περιγραφή: Ενεμάτωση αγκυρίων βράχου, δοκών προπορείας και προεντεταμένων αγκυρώσεων.

Τύποι: Μηχανή συνεχούς ανάμιξης – άντλησης τύπος PFT mod. G54E
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Μηχανές παραγωγής ελαφρών κονιαμάτων (Light weight mortar and concrete production equipment)

Pft_porenjetnew

Περιγραφή: Συνεχής παραγωγή αφροποιημένου έτοιμου ξηρού κονιάματος για την πλήρωση δαπέδων.

Τύποι: Ηλεκτροκίνητο 400V, Τροφοδοσία από σακκί ή σιλό
PFT mod. PORENJET II
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Τράπεζα κοπής (Boardmaster)

Boardmaster

Περιγραφή: Τράπεζα κοπής για την επεξεργασία και διαμόρφωση πλακών γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, MDF κλπ.

Τύποι: Boardmaster XL
Περισσότερες πληροφορίες
Δείτε το video επίδειξης της τράπεζας κοπής

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων