Τα προϊόντα μας > Μηχανήματα ειδικών εφαρμογών

Μηχανές ενεμάτωσης αγκυρίων (Grouting rock bolts and anchors equipment)

Pft_g54new

Περιγραφή:

Ενεμάτωση αγκυρίων βράχου, δοκών προπορείας και προεντεταμένων αγκυρώσεων.

Τύποι:

Μηχανή συνεχούς ανάμιξης – άντλησης τύπος PFT mod. G54E

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Μηχανές παραγωγής ελαφρών κονιαμάτων (Light weight mortar and concrete production equipment)

Pft_porenjetnew

Περιγραφή:

Συνεχής παραγωγή αφροποιημένου έτοιμου ξηρού κονιάματος για την πλήρωση δαπέδων.

Τύποι:

Ηλεκτροκίνητο 400V, Τροφοδοσία από σακκί ή σιλό
PFT mod. PORENJET II

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Τράπεζα κοπής (Boardmaster)

Boardmaster

Περιγραφή:

Τράπεζα κοπής για την επεξεργασία και διαμόρφωση πλακών γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, MDF κλπ.

Τύποι:

Boardmaster XL
Δείτε το video επίδειξης της τράπεζας κοπής

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων