Τα προϊόντα μας > Συστήματα συνεχούς ανάμειξης - άντλησης

Συστήματα συνεχούς ανάμειξης - άντλησης (Continuous mixing - pumping equipment)

06_pft_g5new
06_pft_ritmo_xlnew
G4

Περιγραφή:

Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα συνεχούς ανάμιξης-άντλησης έτοιμων βιομηχανικών κονιαμάτων.

Τύποι:

Ηλεκτροκίνητα 230V ή 400V, Τροφοδοσία από σακκί, σιλό ή από συστήματα αερομεταφοράς
PFT mod. σειρά G για έτοιμα ξηρά βιομηχανικά κονιάματα
PFT mod. σειρά RITMO για έτοιμα ξηρά, υγρά ή σε μορφή πάστας βιομηχανικά κονιάματα

Προμηθευτές: Knauf PFT GmbH & Co. K.G

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων