Τα προϊόντα μας > Στοιχεία έλεγχου παραμόρφωσης σηράγγων

Σκυρόδεμα υψηλής παραμόρφωσης (High deformable concrete - hiDCon)

10_hidcon_1_l
Hidcon

Περιγραφή: Τα στοιχεία hiDCon χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της παραμόρφωσης της τελικής επένδυσης σηράγγων από σκυρόδεμα σε θέσεις όπου αναμένονται μεγάλες πιέσεις πετρωμάτων.

Τύποι: Στοιχεία από σκυρόδεμα hiDCon διαφόρων γεωμετρικών χαρακτηριστικών ανάλογα με την εφαρμογή
Περισσότερες πληροφορίες εδώ, αλλά και στην ιστοσελίδα www.hidcon.ch

Προμηθευτές: SolExperts AG

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων