Τα προϊόντα μας > Scaime

Αισθητήρες οπτικών ινών

Temp
Displace_01
Tilt_01
Strain

Περιγραφή:

Οι αισθητήρες οπτικών ινών βασίζονται στην τεχνολογία οπτικών φραγμάτων Bragg (optical fiber Bragg grating thechnology), σύμφωνα με την οποία η ανάκλαση του οπτικού κύματος λόγω "ανωμαλιών" στην κατασκευή των αισθητήρων επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές και μηχανικές μεταβολές.

Οι οπτικές ίνες είναι ανθετικές στην κάμψη, μπορούν να δεχτούν έως και 15 οπτικούς αισθητήρες με μήκος έως 40 χιλιόμετρα, δε διαβρώνονται, δεν είναι εύφλεκτες ή εκρηκτικές, ούτε επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Η καινοτόμος αυτή τεχνολογία, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα συστήματα αυτοματοποιημένης καταγραφής μετρήσεων, χρησιμοποιείται ήδη στην δυναμική παρακολούθηση κατασκευών, την παρακολούθηση ανεμογεννητριών, καθώς επίσης και σε άλλες εφαρμογές.

Τύποι:

Αισθητήρες οπτικών ινών για μέτρηση:

Προμηθευτές: Scaime

Συστήματα αυτόματης λήψης μετρήσεων οπτικών αισθητήρων

Data_01
Data_02
Data_03

Περιγραφή:

Τα συστήματα λήψης μετρήσεων είναι ειδικά διαμορφωμένα για οπτικούς αισθητήρες τεχνολογίας οπτικών φραγμάτων Bragg.

Χαρακτηρίζονται από υψηλή ακρίβεια και ανάλυση, αυτόματη διόρθωση των μετρήσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, παράλληλη σύνδεση από μία έως 8 οπτικές ίνες (επεκτάσιμο), συχνότητα μετρήσεων έως 1 kHz και επικοινωνία ethernet.

Τύποι:

Συστήματα λήψης μετρήσεων οπτικών αισθητήρων για μία έως 8 οπτικές ίνες

Προμηθευτές: Scaime

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων