Τα προϊόντα μας > Northern Light Technologies Inc

Ατομικές λυχνίες φωτισμού υπογείων (Cap lamp systems)

Polaris_hat
Li_gii
Upgrade

Περιγραφή:

Ατομικός φωτισμός για εργασίες σε υπόγεια έργα, όπως σήραγγες, υπόγεια μεταλλεία και έρευνες σπηλαίων.

Τύποι:

Νέα γενιά στις ατομικές λυχνίες κράνους LED με μπαταρία LiIon, σε εργονομική και ελαφριά συσκευή type ECLIPSE και POLARIS

Προμηθευτές: Northern Light Technologies Inc

Συστήματα παρακολούθησης αερισμού (Ventilation management)

Enviro

Περιγραφή:

Πλήρης και αυτοματοποιημένη διαχείριση, παρακολούθηση, προειδοποίηση και αναφορά των αερίων σε υπόγεια μεταλλεία.

Τύποι:

Σύστημα ανίχνευσης αερίων (Gas detection) και Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αέρα (Airflow management)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Northern Light Technologies Inc

Ασύρματα συστήματα επικοινωνίας σε υπόγεια έργα (Wireless communication systems in underground applications)

Ascom_product2
Giiir
Messenger_product2

Περιγραφή:

Συστήματα ενδοεπικοινωνίας για υπόγεια έργα και επικοινωνίας με τον εξωτερικά περιβάλλοντα χώρο μέσω της τεχνολογίας VoIP. Δυνατότητα εντοπισμού θέσης εργαζομένου και εξοπλισμού real – time μέσω λογισμικού. Μετάδοση γραπτών μηνυμάτων και διαχείριση αυτών μέσω δικτύου.

Τύποι:

Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή VoIP (Northern light digital wireless voice), Ατομικές λυχνίες κεφαλής με σύστημα εντοπισμού (Northern light GII tracking system), Ατομικές λυχνίες κεφαλής με σύστημα μετάδοσης μηνυμάτων (Northern light GII messenger)
Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Northern Light Technologies Inc

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων