Τα προϊόντα μας > Pagani Geotechnical Equipment

Πενετρόμετρα επί φορείου (Rubber-track penetrometers)

Tg63100
Tg63150b
Tg73200b
Tgas11
Piezo
Vane

Περιγραφή:

Εκτέλεση πενετρομετρήσεων στατικών, δυναμικών, πιεζοκώνου, σεισμοκώνου και δοκιμών πτερυγίου ή και συνδυασμό τους.

Τύποι:

Πενετρόμετρα 100, 150 ή 200kN (αντίστοιχοι τύποι TG 63-100, TG 63-150 ή TG 73-200)
Εξοπλισμός στατικών δοκιμών μηχανικού κώνου Begemann (CPT) Περισσότερες πληροφορίες
Εξοπλισμός στατικών δοκιμών πιεζοκώνου (CPTU) Περισσότερες πληροφορίες
Εξοπλισμός στατικών δοκιμών σεισμοκώνου Περισσότερες πληροφορίες
Εξοπλισμός δοκιμών πτερυγίου (Vane test machine) Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Pagani Geotechnical Equipment

Δυναμικά πενετρόμετρα (Dynamic penetrometers)

Mandp1
P010_1_01
Tg3020g
Tg3020height

Περιγραφή:

Εκτέλεση αποκλειστικά δυναμικών πενετρομετρήσεων με φορητό εξοπλισμό χειρός, τροφοδοτούμενο από κινητήρα ή επί τροχοφόρου οχήματος.

Τύποι:

Φορητό δυναμικό πενετρόμετρο χειρός σφύρας 10kg (Manual DP) Περισσότερες πληροφορίες
Φορητό δυναμικό πενετρόμετρο σφύρας 30kg με ηλεκτροκινητήρα ή βενζινοκινητήρα (DPM 30) Περισσότερες πληροφορίες
Τροχοφόρο δυναμικό πενετρόμετρο σφύρας 30kg για δοκιμές DPL και DPM (TG 30-20) Περισσότερες πληροφορίες

Προμηθευτές: Pagani Geotechnical Equipment

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων