Τα προϊόντα μας > Pagani Geotechnical Equipment

Πενετρόμετρα επί φορείου (Rubber-track penetrometers)

Stat-dyn_01
Stat-dyn_03
Stat-dyn_04
Stat-dyn_05
Stat-dyn_02

Περιγραφή:

Εκτέλεση πενετρομετρήσεων στατικών, δυναμικών, πιεζοκώνου, σεισμοκώνου και δοκιμών πτερυγίου ή και συνδυασμό τους.

Τύποι:

Προμηθευτές: Pagani Geotechnical Equipment

Δυναμικά πενετρόμετρα (Dynamic penetrometers)

Dynamic_01
Dynamic_03
Dynamic_04
Dynamic_05
Dynamic_02

Περιγραφή:

Εκτέλεση αποκλειστικά δυναμικών πενετρομετρήσεων με φορητό εξοπλισμό χειρός, τροφοδοτούμενο από κινητήρα ή επί τροχοφόρου οχήματος.

Τύποι:

Προμηθευτές: Pagani Geotechnical Equipment

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για νέα και εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων