Καταγραφή θορύβου & δονήσεων σε εργοτάξιο στα Σεπόλια

Δημοσιεύτηκε στις 23/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Γεωτεχνική παρακολούθηση

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7

Έργο: Καταγραφή θορύβου & δονήσεων στο έργο της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια
Ανάδοχος: ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Σεπόλια, Δεκέμβριος 2019

Στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες Σεπολίων», ανάδοχος του οποίου είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, η εταιρεία μας πραγματοποίησε καταγραφές θορύβου και δονήσεων κατά την κατασκευή διαφραγματικών τοίχων και συγκεκριμένα κατά τη λειτουργία γερανοφόρου μηχανήματος με διαφραγματική αρπάγη (μπένα) και σφήνα ελεύθερης πτώσης (σκαρπέλο).

Για την εκτέλεση των καταγραφών από το εξειδικευμένο προσωπικό μας χρησιμοποιήθηκε ο ιδιόκτητος εξοπλισμός της εταιρείας μας:

Σεισμική & γεωτεχνική παρακολούθηση 3ης Δεξαμενής ΦΑ στη Ρεβυθούσα

Δημοσιεύτηκε στις 22/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Σεισμική παρακολούθηση

Revithoussa
 • Revithoussa
 • Slide2
 • Slide4
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού σεισμικής & γεωτεχνικής παρακολούθησης της 3ης Δεξαμενής Φυσικού Αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα
Ανάδοχος: J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Ν. Ρεβυθούσα, 2017-2018

Το καλοκαίρι του 2017 η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ενόργανης παρακαλούθησης της 3ης Δεξαμενής Φυσικού Αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα, 20 χρόνια και πλέον μετά την προμήθεια των αντίστοιχων συστημάτων για τις δύο πρώτες δεξαμενές. Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε σεισμικό και γεωτεχνικό μετρητικό εξοπλισμό, τις αντίστοιχες καταγραφικές μονάδες και λογισμικό, καθώς και τη Βάση Δεδομένων για την παρουσίαση όλων των μετρήσεων σε διαγράμματα. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, οι αισθητήρες μόνιμης εγκατάστασης (επιταχυνσιόμετρ, κλισίμετρα) εγκαταστάθηκαν εντός αντιεκρηκτικών κουτιών προστασίας με την απαιτούμενη πιστοποίηση ATEX.

Συγκεκριμένα, το σύστημα παρακολούθησης περιελάμβανε τον παρακάτω εξοπλισμό των οίκων Sisgeo Srl, Ιταλίας και GeoSIG Ltd, Ελβετίας:

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, μαζί με τους συνεργάτες μας, πραγματοποίησε την εγκατάσταση των οργάνων, τη θέση τους σε λειτουργία, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΣΦΑ ΑΕ στη χρήση του εξοπλισμού.

Προμήθεια & εγκατάσταση κλισιμέτρων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Δημοσιεύτηκε στις 22/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Γεωτεχνική παρακολούθηση

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση κλισιμέτρων για τη διερεύνηση διαφορικών μετακινήσεων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΗ ΑΕ
Τόπος & διάρκεια εκτέλεσης: Πτολεμαΐδα, Σεπτέμβριος 2018

Με σκοπό τη διερεύνηση των διαφορικών μετακινήσεων σε καμινάδες και πύργους ψύξης του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ, η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου γεωτεχνικού εξοπλισμού, κατασκευής του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η θέση του συστήματος σε λειτουργία πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2018 από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Ενόργανη παρακολούθηση λατομείων μαρμάρου στη Βόρεια Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε στις 18/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Γεωτεχνική παρακολούθηση

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης σε λατομεία μαρμάρου στην περιοχή του Βώλακα, Δράμα και τη Θάσο 
Πελάτης: FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μάρμαρα & Γρανίτες AΒΕE
Τόπος: Λατομεία Βώλακα, Venus, Θάσου

Από το 2015, η εταιρεία μας έχει αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση γεωτεχνικών και άλλων μετρητικών οργάνων για την παρακολούθηση των λατομείων μαρμάρου Βώλακα, Venus και Θάσου, ιδιοκτησίας της εταιρείας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

Στα πλαίσια των συστημάτων αυτών, έχουν τοποθετηθεί τα παρακάτω γεωτεχνικά όργανα του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Επίσης, το σύστημα παρακολούθησης περιλαμβάνει:

Η εγκατάσταση των οργάνων, καθώς και, ειδικά για το λατομείο Βώλακα, η μετέπειτα σύνδεσή τους σε αυτόματή καταγραφική μονάδα πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Σύστημα γεωτεχνικών οργάνων για την παρακολούθηση κτιρίου του CEDEFOP

Δημοσιεύτηκε στις 17/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Γεωτεχνική παρακολούθηση

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ενόργανης παρακολούθησης του Κτιρίου 4 του CEDEFOP
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017

Το φθινόπωρο του 2017 η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου γεωτεχνικού εξοπλισμού για την ενόργανη δομοστατική και γεωμετρική παρακολούθηση του Κτιρίου 4 του κτιριακού συγκροτήματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνη για τη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου ήταν η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ.

Στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης, εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα παρακάτω γεωτεχνικά όργανα του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2017 από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Σύστημα παρακολούθησης καθιζήσεων σε παλαιές λιγνιτικές αποθέσεις της ΔΕΗ

Δημοσιεύτηκε στις 17/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Γεωτεχνική παρακολούθηση

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση αυτοματοποιημένων μαγνητικών καθιζησίμετρων σε παλαιές λιγνιτικές αποθέσεις της ΔΕΗ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΗ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Πτολεμαΐδα, Μάιος 2015

Στα πλαίσια της παρακολούθησης των καθιζήσεων σε περιοχή αποθέσεων της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, η εταιρεία μας εγκατέστησε δύο μόνιμα μαγνητικά καθιζησίμετρα σε βάθος έως και 150 μέτρων. Οι στήλες διαθέτουν από μία αυτόματη καταγραφική μονάδα με 3G router για αποστολή δεδομένων και απομακρυσμένη διαχείριση, καθώς και ενεργειακή αυτονομία μέσω φωτοβολταϊκών πανέλων.

Στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης, εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα παρακάτω γεωτεχνικά όργανα του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Η προμήθεια & εγκατάσταση του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2015 από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας.

Γεωτεχνική παρακολούθηση στο Μετρό Θεσσαλονίκης - Επέκταση προς Καλαμαριά

Δημοσιεύτηκε στις 15/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Γεωτεχνική παρακολούθηση

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

Έργο: Προμήθεια οργάνων γεωτεχνικής παρακολούθησης στην επέκταση προς Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ ΑΕ
Τόπος & διάρκεια εκτέλεσης: Θεσσαλονίκη, 2014-2016

Το 2014 η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια των γεωτεχνικών οργάνων για την υλοποίηση του Προγράμματος Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης του Μετρό Θεσσαλονίκης - Επέκταση προς Καλαμαριά. Το τμήμα αυτό του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει μήκος 4.7χλμ με παράλληλες σήραγγες και περιλαμβάνει πέντε σταθμούς και τέσσερα φρέατα.

Στα πλαίσια του συστήματος αυτού και σε διάρκεια 2 ετών, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια των παρακάτω γεωτεχνικών οργάνων του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Γεωτεχνική παρακολούθηση κατολίσθησης στη Γέφυρα Τσακώνας

Δημοσιεύτηκε στις 14/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Γεωτεχνική παρακολούθηση

Slide1
 • Slide1
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση οργάνων γεωτεχνικής παρακολούθησης στην κατολίσθηση πλησίον της Γέφυρας Τ4 της Παράκαμψης Παραδείσια-Τσακώνα 
Ανάδοχος: Κ/Ξ ALPINE - ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Τόπος & διάρκεια εκτέλεσης: Γέφυρα Τσακώνας, 2012

Το Δεκέμβριο του 2012, η εταιρεία μας προμήθευσε και εγκατάστησε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παρακολούθηση της ολισθαίνουσας περιοχής πλησίον της Γέφυρας Τ4 της οδικής παράκαμψης Παραδείσια-Τσακώνα. Η σύνδεση των οργάνων με αυτόματη καταγραφική μονάδα επιτρέπει τη λήψη μετρήσεων σε 24-ωρη βάση με σκοπό την άμεση καταγραφή και αξιολόγηση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Έγκαιρης Προειδοποίησης (Π.Ε.Π.).

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, έγινε προμήθεια των παρακάτω γεωτεχνικών οργάνων, κατασκευής του οίκου Sisgeo Srl, Ιταλίας:

Η εγκατάσταση των οργάνων, καθώς και η σύνδεσή τους με την αυτόματη καταγραφική μονάδα πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ στο 11th ICOLD European Club Symposium

Δημοσιεύτηκε στις 26/09/2019 στην κατηγορία: Εκθέσεις - Συνέδρια - Ημερίδες

Afisa2

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στον εκθεσιακό χώρο (Περίπτερα 21-22) του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD) στις 2 και 4 Οκτωβρίου, που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Minoa Palace στα Χανιά.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

Νέος κατάλογος προϊόντων Sisgeo

Δημοσιεύτηκε στις 19/06/2019 στην κατηγορία: Όργανα μετρήσεων & in situ δοκιμών

Sisgeo_2019

Ο νέος κατάλογος των γεωτεχνικών οργάνων της εταιρείας Sisgeo Srl είναι τώρα διαθέσιμος!