Τα προϊόντα μας > Sisgeo Srl

Παραμορφωσίμετρα & Θερμόμετρα (Strain gauges & Thermometers)

Strain_02
Strain_03
Strain_01

Περιγραφή:

Με τα παραμορφωσίμετρα μετράται η ανηγμένη παραμόρφωση σε σκυρόδεμα ή μεταλλικά στοιχεία. Η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται σε φράγματα, τα οποία κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, σε μαζικές σκυροδετήσεις και σε υπόγεια νερά. Επίσης, ενσωματώνονται σε όσους μορφομετατροπείς είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Τύποι:

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Μονάδες ανάγνωσης, Καταγραφικές μονάδες & Αυτόματα συστήματα μετρήσεων (Readout units, Dataloggers, Automatic data acquisition systems)

Data_01
Data_03
Data_02

Περιγραφή:

Η λήψη ή/και η αποθήκευση των μετρήσεων γίνεται σε φορητές μονάδες ανάγνωσης ή καταγραφής. Με τα αυτόματα συστήματα ανάκτησης μετρήσεων, η λήψη και επεξεργασία τους γίνεται αυτοματοποιημένα.

Τύποι:

Προμηθευτές: Sisgeo Srl

Προϊόντα

Eπιλέξτε την κατηγορία και το προϊόν που επιθυμείτε ή εντοπίστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω αναζήτησης.

Για επιλεγμένες εφαρμογές μετρητικών οργάνων ή ειδικού εξοπλισμού, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όργανα μετρήσεων

Μηχανές οικοδομικών & τεχνικών έργων

Βιομηχανικός εξοπλισμός

Ειδικός εξοπλισμός τεχνικών έργων